สถานที่ติดต่อตามศูนย์ต่างๆ
 • เชียงใหม่
 • ชื่อองค์กร : มูลนิธิเอ็มพลัส
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-487-2613
 • Email : clash.ae@gmail.com
 • เชียงใหม่
 • ชื่อองค์กร : องค์กรแคร์แมท
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวุฒิพันธ์ จำปา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097-991-2556
 • Email : wutthiphan@caremat.org
 • กรุงเทพฯ
 • ชื่อองค์กร : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณดนัย ลินจงรัตน์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-139-3688
 • Email : danai@rsat.info
 • กรุงเทพฯ
 • ชื่อองค์กร : มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมชัย พรหมสมบัติ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095-761-4999
 • Email : spaek@thepoz.org
 • กรุงเทพฯ
 • ชื่อองค์กร : มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมาน สุมาลุย์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-977-3948
 • Email : toto-here@hotmail.com
 • พัทยา
 • ชื่อองค์กร : มูลนิธิซิสเตอร์
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094-498-6553
 • Email : phonpiphat.sisters@gmail.com
 • พัทยา
 • ชื่อองค์กร : มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง
 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรพิชิต บุตรราช
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086-539-6127
 • Email : pichit_mon@hotmail.com